Opis technologii Eos Air

Oczyszczacz powietrza został opracowany w laboratoriach południowokoreańskiego giganta technologicznego - koncernu Hyundai, obecnie dystrybuowany jest przez koreańską firmę WACO Corp. Unikalną cechą oczyszczacza Eos Air jest jego konstrukcja pozwalająca na wygodne i nie absorbujące użytkowanie. Dzięki zastosowaniu elementów o bardzo niskiej masie (wentylator, bateria, konstrukcja obudowy) łączna waga gotowego do pracy urządzenia nie przekracza 230g. Anatomiczny kształt pozwala na swobodne przenoszenie urządzenia na ramionach przez osoby o bardzo dużym zakresie wagi i wzrostu, jednocześnie zmniejszając możliwość upadku urządzenia. Konstrukcja dyszy podającej powietrze została tak dobrana aby stworzyć w okolicach twarzy sferę oczyszczonego powietrza bez jednoczesnego intensywnego nadmuchu który mógłby drażnić użytkowników.

Jonizator powietrza Eos Air

Jonizator 2 generacji który nie produkuje szkodliwego ozonu (poziom ozonu przy dyszy poniżej 0,005ppm) zapewnia ilość jonów ujemnych pozwalających na zabicie 99,9% bakterii i wirusów w odległości 30 cm od dyszy przy jednocześnie bezgłośnej pracy. Na zdjęciu płytki wyjęte z komory gdzie powietrze skażone było areozolem zawierającym bakterie Salmonella Enteritidis, prawa płytka została poddana działaniu jonizatora, lewa była płytką kontrolną. Wyraźnie widać różnicę pomiędzy dużą ilością kolonii bakterii na płytce lewej i zerowy poziom na płytce prawej (zdjęcie z archiwum Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych). Jony ujemne powodują również łączenie się cząsteczek pyłów w ciężkie cząstki i ich opadanie oraz dezaktywację części substancji chemicznych

Filtr wstępny w oczyszczaczu

Filtr wstępny zatrzymuje większe zanieczyszczenia mechaniczne tym samym przedłuża żywotność filtra węglowego i filtra HEPA H12, pozwalając na ich dłuższe użytkowanie.

Filtr węglowy

Podwójny filtr z węgla aktywnego intensywnie pochłania substancje lotne tak jak szkodliwe gazy, formaldechydy, związki siarki, pozwalający tym samym na pozbycie się gazów i nieprzyjemnych zapachów z powietrza, zatopienie cząsteczek węgla w dwuwarstwowym materiale o strukturze gąbki zwiększa dodatkowo czas kontaktu substancji z pochłaniającymi je cząsteczkami węgla.

Filtr HEPA

Filtr HEPA zatrzymuje ponad 99,5 procenta pyłów i substancji chemicznych pod postacią pyłów takich jak benzo(a)piren, metale ciężkie jak i również bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby i wirusy. Skuteczność 99,5 procenta jest dla cząstek o rozmiarze 0,3 mikrona. Ze względu na swoją konstrukcję filtr HEPA ma jeszcze większą skuteczność dla cząstek większych oraz MNIEJSZYCH niż 0,3 mikrona, gdzie zbliża się ona do 100%. Filtry HEPA są obecnie najskuteczniejszą metodą oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych a skuteczność urządzeń w nie wyposażonych jest wielokrotnie większa niż jakichkolwiek innych technologii.